Przedmiotem działalności firmy ORBITGAZ BYTOM S.C. są kompleksowe, specjalistyczne usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji do przesyłu oraz dozowania gazów technicznych, medycznych, spożywczych oraz gazów wysokiej czystości.

Podstawowym dążeniem firmy jest osiągnięcie i utrzymanie czołowej pozycji w branży na rynku krajowym oraz systematyczna ekspansja w zakresie usług o wysokiej specjalizacji, co pozwoli firmie ORBITGAZ BYTOM S.C. na zrównoważony i ciągły rozwój. Cel ten osiągniemy poprzez stałe dostosowywanie działalności do potrzeb naszych Klientów – w szczególności dotyczących jakości usług i niezawodności działania wykonanych przez nas instalacji.

Określony kierunek rozwoju realizujemy poprzez:

  • Określenie i wdrożenie wewnętrznych zasad i procedur działania, które zapewnią konkurencyjność firmy na rynku i satysfakcję Klienta dotyczącą Naszych usług.
  • Utrzymywanie systematycznej, partnerskiej współpracy z Klientami i Dostawcami, co umożliwi wiarygodną analizę i prognozowanie potrzeb oraz zapewni możliwość prawidłowego działania w ramach serwisu instalacji
    i urządzeń.
  • Utrzymywanie kompetencji zawodowych pracowników na poziomie gwarantującym profesjonalną jakość usług w odniesieniu do zmieniających się technologii.

 

Politykę niniejszą realizować będziemy w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2012, EN ISO 13485:2012/AC:2012 jak również Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC, a skuteczność i efektywność systemu będziemy stale doskonalić.

Polityka została przekazana wszystkim pracownikom, a za jej realizację przyjmuję odpowiedzialność osobiście.

Właściciele spółki zobowiązują się do zapewnienia zasobów niezbędnych do utrzymywania i doskonalenia SZJ jak również do spełnienia wymogów prawnych.

                                                                                                

                                                                                               Właściciele