Firma ORBITGAZ BYTOM S.C. posiada wdrożony i certyfikowany przez TUV Rheinland System Zarządzania Jakością wg:

Title

Previous
Next

EN ISO 9001:2008
Projektowanie i instalacja systemów gazowych i grzewczych wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

Title

Previous
Next

EN ISO 13485:2012, EN ISO 13485:2012/AC:2012
Projektowanie i rozwój, wytwarzanie, dystrybucja, instalowanie i serwisowanie instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni.

  • eec

Title

Previous
Next

Posiadamy również Certyfikat EC zgodny z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC wydany przez jednostkę notyfikowaną TUV Rheinland LGA Products GmbH poświadczający prowadzenie Pełnego Systemu Zapewnienia Jakości dla Wyrobów Medycznych.