Wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych w Elektrociepłowni Kielce

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych: azotu oraz tlenu w ramach wygranego postępowania przetargowego pt. „ Wykonanie instalacji do rozprowadzenia gazów technicznych
do urządzeń laboratorium chemicznego”