Oferujemy przeglądy istniejących instalacji m.in. dla branży przemysłowej, laboratoryjnej, medycznej.

Wykonujemy:

 • okresowe przeglądy instalacji gazowych,
 • przeglądy stacji gazowych oraz punktów redukcyjno-pomiarowych,
 • okresowe konserwacje instalacji i urządzeń,
 • mycie ciśnieniowe zbiorników,
 • uzupełnianie znakowania instalacji,
 • sprawdzanie szczelności instalacji,
 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
 • sprawdzenie parametrów pracy instalacji i jej regulacja,
 • przeprowadzanie prób szczelności i wytrzymałości instalacji,
 • kontrola połączeń,
 • badanie czystości gazów,
 • naprawa lub wymiana elementów instalacji,
 • modernizacja istniejących instalacji.