Przebudowa byłych pomieszczeń Sali operacyjnej na salę chorych Oddziału Intensywnego Nadzoru – wykonanie instalacji gazów medycznych, dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Wspólnie z naszym partnerem Energo Bytom realizujemy zadanie wygrane na drodze przetargu publicznego pt. „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BYŁYCH POMIESZCZEŃ SALI OPERACYJNEJ NA SALĘ CHORYCH W  BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU”