Projektowanie instalacji gazów medycznych wymaga dobrej znajomości specyfiki tej wąskiej dziedziny, w szczególności norm oraz zasad, jakie muszą spełniać obecnie wyroby medyczne. Jako pracownia byliśmy już uczestnikami niejednej debaty czy prezentacji w dziedzinie projektowania instalacji w szpitalach oraz przemysłowych. Czynnie bierzemy udział w konferencjach naukowo-technicznych poświęconych tej tematyce.
Projektowanie instalacji gazów zawsze rozpoczynamy od bilansu punktów poboru, oraz konsultacji z Inwestorem i Użytkownikiem w zakresie ich ilości, oraz lokalizacji. Bilans jest dla nas punktem wyjścia dla dalszej pracy. Znając wydajność, ilość i współczynniki jednoczesności wykorzystania punktów możemy mieć pewność, że zaprojektowana instalacja będzie bezpieczna, a jej źródła wystarczające.

Gazy medyczne
Zgodnie z obowiązującymi przepisami System Rurociągowy do Gazów Medycznych jest wyrobem medycznym klasy IIb. Dlatego ważne aby nie tylko Wykonawca, ale również Projektant posiadał certyfikat ISO w zakresie gazów medycznych. Projekt gazów medycznych musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN ISO 9170-1:2009 „Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych — Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni” ; PN-EN ISO 13485:2012 „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością- Wymagania dla celów przepisów prawnych” ; EN ISO 7396-1:2010 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych — Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni” ; PN-EN 13348:2009 „Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”), dyrektywami (93/42/EEC; 90/385/EEC; 98/79/EC) oraz Dziennikiem Ustaw: Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 „ o wyrobach medycznych”.

Gazy techniczne
Projektujemy instalacje technologiczne, sieci wody, kanalizacji ,ciepła, gazów technicznych. W przypadku, gdy projekt branżowy jest wiodący – jesteśmy generalnym projektantem opracowania pełnobranżowego.

Nasze projekty i instalacje wykonujemy zawsze w oparciu o wyroby, których standard określamy uwzględniając specyfikę inwestycji.
Braliśmy i nadal bierzemy udział w opracowaniu projektów branżowych w wielu prestiżowych obiektach na terenie całego kraju, autorstwa znanych i renomowanych pracowni architektonicznych.
Uczestniczymy w projektowaniu i realizacji szeregu obiektów, począwszy od małych budynków mieszkalnych poprzez zabudowę handlowo – usługową, zakłady produkcyjne do skomplikowanych technologicznie obiektów laboratoryjnych.

Nasze biuro świadczy usługi w zakresie opracowywania pełnej dokumentacji projektowej.
Dodatkowo oferujemy nadzór autorski i inwestycyjny.
Nasz firma charakteryzuje się dynamicznym i doświadczonym zespołem inżynierów branży instalacji gazów technicznych mogących podjąć się najtrudniejszych wyzwań, a skład naszego zespołu gwarantuje połączenie wieloletniego doświadczenia starszych pracowników ze śmiałymi i świeżymi koncepcjami młodej części załogi.