Firma Orbitgaz Bytom S.C. świadczy usługi doradztwa oraz projektowania instalacji gazów specjalnych. Projektowanie instalacji wymaga dobrej znajomości specyfiki tej dziedziny oraz aktualnych przepisów prawnych, norm polskich i europejskich.

Zakres projektowanych instalacji:

  • gazy techniczne np. sprężone powietrze, hel, argon, azot, dwutlenek węgla, acetylen, propan;
  • gazy laboratoryjne wysokiej czystości;
  • gazy medyczne;
  • ciecze kriogeniczne;
  • system detekcji.

 

Ostatnio zrealizowane projekty:

  • Uniwersytet Warszawki- projekt instalacji azotu ciekłego i gazowego dla budynku CENT .
  • Gardner Denver Polska Sp. z o.o.– projekt instalacji sprężonego powietrza 300 i 80 bar do testów ciśnieniowych urządzeń, dla zakładu Alfa Laval Kraków.
  • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach –projekt stacji zgazowania tlenu ciekłego.
  • Studium Sp. z o.o. – projekt instalacji gazów technicznych: azotu, argonu, propanu i wodoru dla Parku Naukowo-Technologicznego, w Puławach.