Instalacja sprężonego powietrza dla Politechniki Gdańskiej.

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ramach wygranego postępowania przetargowego pt. „Roboty budowlane związane z wykonaniem sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki gdańskiej przy ul. Siedlickiej 1”. Zadanie obejmuje dostarczenie sprężarek, wykonanie instalacji z aluminium oraz montaż 10 punktów poboru.