Firma OrbitGaz Bytom s.c. Jarosław Szczerba Bernadeta Szczerba otrzymała dotację na wdrożenie systemu B2B, a także zaawansowanego systemu przetwarzania danych w formule SaaS w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych.

Nazwa Beneficjenta: ORBITGAZ BYTOM S.C. Jarosław Szczerba, Bernadeta Szczerba

Wartość projektu: 495300,00 zł
Wartość dofinansowania: 346 710,00 zł
Okres realizacji: 2014 – 2015

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.