Archiwum kategorii: Bez kategorii

Przebudowa byłych pomieszczeń Sali operacyjnej na salę chorych Oddziału Intensywnego Nadzoru – wykonanie instalacji gazów medycznych, dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Wspólnie z naszym partnerem Energo Bytom realizujemy zadanie wygrane na drodze przetargu publicznego pt. „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BYŁYCH POMIESZCZEŃ SALI OPERACYJNEJ NA SALĘ CHORYCH W  BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU”

Instalacja sprężonego powietrza dla Politechniki Gdańskiej.

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ramach wygranego postępowania przetargowego pt. „Roboty budowlane związane z wykonaniem sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki gdańskiej przy ul. Siedlickiej 1”. Zadanie obejmuje dostarczenie sprężarek, wykonanie instalacji z aluminium oraz montaż 10 punktów poboru.