Realizacje

 • Szpital Jednodniowy Sigma-Bi Bytom – instalacja gazów medycznych wraz ze źródłami: tlenu, próżni, sprężonego powietrza.
 • Politechnika Gdańska – instalacja sprężonego powietrza w budynku Wydziału Mechanicznego: dostawa i montaż elementów sprężarkowni, rurociągów aluminiowych, punktów poboru.
 • Kampus Uniwersytetu w Białymstoku Instytut Biologii oraz Chemii – wykonanie instalacji gazów: acetylen, dwutlenek węgla, argon, azot ciekły, azot gazowy, wodór, hel na potrzeby laboratoriów badawczych
 • Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nanotechnologii w Szczecinie – wykonanie instalacji gazów technicznych: azot, dwutlenek węgla oraz tlen, sprężonego powietrza, próżni, instalacji wycieku gazów obojętnych.
 • „Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie – modernizacja instalacji rurowej do osuszaczy typu H5900W w 3 kpl. stacji osuszania powietrza zainstalowanych na Wydziale EC-3 Głogów
 • Dolnośląska Farmacja we Wrocławiu – modernizacja instalacji gazów laboratoryjnych istniejącej w nowo budowanym ośrodku badawczo – naukowo – dydaktycznym polegająca na wykonaniu instalacji gazów laboratoryjnych, w tym: – instalacja tlenu, helu, azotu, podtlenku azotu, argonu, dwutlenku węgla – instalacja sprężonego powietrza – instalacja próżni
 • EnergiaPro Oddział w Legnicy – modernizacja sprężarkowni zasilającej sprężonym powietrzem urządzenia rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV w Czarnej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu wykonanie instalacji helu, helu technicznego, azotu, azotu technicznego, sprężonego powietrza i próżni wykonana z rur miedzianych i ze stali kwasoodpornej 316L
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT + – Budynek 1 część „B” i „C” wykonanie instalacji gazów: argonu, azotu, helu, acetylenu, sprężonego powietrza w tym dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – wykonanie instalacji gazów technicznych – laboratoryjnych do pomieszczeń Katedry Chemii i Fizyki Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie – budowa rurociągu stalowego DN400 sprężonego powietrza o przewidywanej wydajności 35 kg/s i ciśnieniu 6 atm. do zasilania tunelu aerodynamicznego dla celów badawczych.
 • NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Gliwice – wykonanie instalacji gazów technicznych NO2, NH3, O2, N2, NO od zaworów odcinających w wiacie
 • Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu – opracowanie projektu i wykonanie instalacji gazów He, Ar, N2 , Air. syntetycznego, Air. niskiego ciśnienia, Air. wysokiego ciśnienia w części laboratoryjnej budynku
 • LOTOS S.A.” w Gdańsku – wytwornica azotu ze stacją zgazowania ciekłego azotu
 • Air Liquide ALKAT Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza – Rozbudowa napełnialni tlenu medycznego
 • Szpital nr 1 Tuchów – instalacja gazów medycznych: tlen, podtlenek azotu i sprężone powietrze
 • Zakład Maszyn Górniczych Glinik sp. z o. o. – modernizacja stacji rozprężania amoniaku
 • Bulten Bielsko – Biała – instalacja amoniaku i propanu wraz ze stacjami rozprężania
 • Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach – instalacja gazów medycznych O2, N2O, Air, Vac
 • Prywatny Szpital Okulistyczny „Weiss Klinik” Chorzów – dostosowanie istniejącej instalacji sprężonego powietrza do obowiązujących norm prawnych oraz zgodnych z normą PN-EN ISO 7396-1
 • Bosch – instalacja sprężonego powietrza wraz z modernizacją sprężarkowni
 • Chassis Brakes International Poland – budowa instalacji wraz ze sprężarkową 220 bar.
 • Elekstolux Świdnica – instalacja gazów technicznych: acetylen, tlen, metan, mieszanina metanu z azotem, mieszanina metanu z propanem, mieszanina metanu z wodorem, mieszanina metanu z dwutlenkiem węgla, butanu, propanu, propylenu, mieszanina propanu z butanem, azotu
 • Elektrolux Siewierz – instalacja sprężonego powietrza 45 bar
 • Unilever Katowice – instalacja CO2 150 bar
 • Fiat Polska Bielsko – Biała – instalacja acetylenu wraz ze stacją rozprężania acetylenu
 • GEA Polska Sp. z o.o. Świebodzice – instalacja tlenu i acetylenu
 • WATT Sosnowiec – instalacja tlenu acetylenu i azotu
 • BATERPOL S.A. Katowice – Montaż węzła pomiarowego na hali przed palnikami do wygrzewania kadzi. 50m3/h, montaż promienników gazowych
 • OML MORANDO Dynamic Technologies – detekcja przy piecu gazowym na hali produkcyjnej
 • Politechnika Śląska w Gliwicach – dostawa, montaż i uruchomienie sieci dystrybucji sprężonego powietrza
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Lędziny – wykonanie instalacji gazów He, Ar, Spr. Pow., O2, O2 50 bar, C2H2 , N2 wraz z wiatą, rozbudowa instalacji O2, N2, AIR
 • Park Naukowo- Technologiczny w Suwałkach – wykonanie instalacji gazów technicznych (próżnia, sprężone powietrze, tlen i acetylen) w budynku B
 • Huta Pokój S.A. – wykonanie instalacji propanu
 • SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. – wykonanie kolektora średniego ciśnienia
 • Uniwersytet Śląski w Chorzowie – dostawa zbiornika na ciekły azot
 • REMGAZ Pszczyna – wykonanie rampy do pełnienia tlenu oraz przeniesienie rampy do pełnienia argonu
 • WIOŚ w Gdańsku – wykonanie instalacji gazów: acetylen, argon, azot, hel, powietrze syntetyczne, wodór.
 • KGHM Polska Miedź S.A. – dostawa i zabudowa zbiornika 2,5 m3 na sprężone powietrze
 • Południowy Koncern Węglowy – wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych
 • Gegenbauer Polska Sp. z o.o. Kraków – wykonanie instalacji gazu ziemnego