Firma Orbitgaz Bytom S.C. jest certyfikowanym zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC wytwórcą wyrobu medycznego Instalacje rurociągowe gazów medycznych. Wytwarzany przez nas system rurociągowy do gazów medycznych zgodnie z obowiązującym prawem jest wyrobem medycznym klasy IIb. Oznaczamy go znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej i wystawiamy odpowiednią deklarację zgodności. Wyrób jest również zgłoszony przez firmę Orbitgaz Bytom S.C. do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Instalacje rurociągowe gazów medycznych składają się z rurociągów miedzianych łączonych lutem twardym, armatury w postaci zaworów odcinających, skrzynek zaworowo-alarmowych oraz wyposażenia, czyli jednostek zaopatrywania – rozprężalnie butlowe, sprężarkownie, agregaty pomp próżni oraz jednostek końcowych – panele nadłóżkowe, kolumny, punkty poboru. Wszystkie instalacje medyczne realizowane są zgodnie z wymaganiami norm:

  • PN-EN ISO 7396-1
  • PN-EN ISO 7396-2

Po przeprowadzeniu badań i potwierdzeniu, że wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC wystawiana jest deklaracja zgodności i nadawany znak CE.

Pamiętaj o dokonywaniu przeglądów instalacji gazów medycznych minimum raz w roku tylko wykwalifikowanym serwisem ORBITGAZBYTOM.