Galeria

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMITTAL

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z montażem nadłóżkowych paneli IOM, na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInstytut Energetyki AGH w Krakowie

Wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych: argon, azot, hel, tlen, wodór, dwutlenek węgla, metan, propan, tlenek węgla, powietrze syntetyczne i mieszanki gazów oraz instalacji sprężonego powietrza i gazu ziemnego. Dla gazów palnych i toksycznych zamontowano system detekcji, współpracujący z systemem BMS.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAlfa Laval w Krakowie

Montaż sprężarkowi oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza 300 i 80 bar do testów ciśnieniowych urządzeń.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWIKA Włocławek

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza 580 bar, mieszanki argonu z wodorem, helu wraz ze sprężarkownią, wodoru, azotu i argonu. Instalacja wykonana m.in. w technologii spawania orbitalnego.

GŁÓWNESzpital Miejski w Zabrzu

Wykonanie instalacji gazów medycznych oraz źródeł zasilania: sprężarkownia powietrza medycznego, rozprężania tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla wraz z sygnalizacją alarmową stanu źródeł.

GŁÓWNEGEA Świebodzice

Instalacja tlenu, acetylenu i sprężonego powietrza.

GŁÓWNESzpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie

Wwykonanie stacji zgazowania tlenu ciekłego. Zakres prac obejmował wykonanie fundamentu, stanowiska do tankowania tlenu, montaż armatury kriogenicznej oraz instalację elektryczną.

GŁÓWNEHUTA POKÓJ Ruda Śląska

Wwykonanie instalacji gazu ziemnego oraz propanu. Wymiana armatury kriogenicznej przy zbiorniku tlenu ciekłego.

GŁÓWNEBaterpol Katowice

Instalacja gazu ziemnego, wykonanie stacji pomiarowych gazu oraz montaż promienników gazowych.

SAMSUNG DIGITAL CAMERAMANDO Wałbrzych

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza 300 bar.

GŁÓWNEALKAT Dąbrowa Górnicza

Budowa napełnialni tlenu medycznego.

SAMSUNG DIGITAL CAMERASamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 w Katowicach

Wykonanie instalacji gazów medycznych dla oddziałów: Onkologii, OIOM oraz Radioterapii.