Budowa stacji tankowania CNG w MAN-BUS w Starachowicach

Wspólnie z naszym partnerem Gardner Denver realizujemy zadanie budowy stacji tankowania CNG dla ciężarówek produkowanych w zakładzie MAN-bus w Starachowicach.

Wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych w Elektrociepłowni Kielce

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych: azotu oraz tlenu w ramach wygranego postępowania przetargowego pt. „ Wykonanie instalacji do rozprowadzenia gazów technicznych
do urządzeń laboratorium chemicznego”

Przebudowa byłych pomieszczeń Sali operacyjnej na salę chorych Oddziału Intensywnego Nadzoru – wykonanie instalacji gazów medycznych, dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Wspólnie z naszym partnerem Energo Bytom realizujemy zadanie wygrane na drodze przetargu publicznego pt. „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BYŁYCH POMIESZCZEŃ SALI OPERACYJNEJ NA SALĘ CHORYCH W  BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU”

Projekt i wykonanie instalacji gazów medycznych dla Szpitala Jednodniowego Sigma-Bi Bytom.

Kompleksowe wykonanie zadania począwszy od projektu instalacji gazów medycznych poprzez realizację robót polegających na montażu źródeł oraz paneli nadłóżkowych.

Instalacja sprężonego powietrza dla Politechniki Gdańskiej.

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ramach wygranego postępowania przetargowego pt. „Roboty budowlane związane z wykonaniem sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki gdańskiej przy ul. Siedlickiej 1”. Zadanie obejmuje dostarczenie sprężarek, wykonanie instalacji z aluminium oraz montaż 10 punktów poboru.